Szewczyk - Bolesława Leśmiana - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Z tomu „Łąka” (1820)

Tytułowy bohater to skromny człowiek, który szyje buty dla Boga. Wykonuje on swoją pracę nocą i czyni to z wielkim zapałem, chociaż wydawałoby się, że niewykonalne jest uszycie obuwia dla wielkiego Stwórcy.

Ośmiowersowe zwrotki wiersza przerywane są refrenem, w którym zawarta jest pochwała pracy Szewczyka:
„Błogosławiony trud,
Z którego twórczej mocy,
Powstaje taki but
Wśród takiej srebrnej nocy!”
Refren ten wprowadza czytelnika w nastrój baśniowy, pełen rozrzewnienia i malarskości. Ukazuje pracę szewczyka jako efektywną i twórczą. Nadaje też całemu utworowi charakter pieśni.

W drugiej zwrotce ujawnia się podmiot, w roli którego występuje Szewczyk. Zwraca się on, w apostrofie, do Boga. Ofiaruje Stwórcy dzieło swych rąk, dając w ten sposób dowód swojej miłości i troski. Szewczyk jest najlepszy w swoim fachu, dlatego odwdzięcza się Bogu szyjąc mu buty.

Ostatnia zwrotka pokazuje marność życia człowieka wobec całego świata. Szewczyk świadom jest tego, że jego istnienie jest znikome (podobnie jak u Daniela Naborowskiego – „Krótkość żywota”), jednak wdzięczny jest Bogu za życie, które otrzymał. Wypowiada on słowa:
„W szyciu nic nie ma, oprócz szycia,
Więc szyjmy, póki starczy siły!
W życiu nic nie ma, oprócz życia,
Więc żyjmy, aż po kres mogiły!”


Bohater robi to, co potrafi, szyje buty dla chwały Boga. Realizuje on w ten sposób siebie. Człowiek stawia przed sobą wciąż szczytne cele, dąży do nich, a nawet, jeśli je osiąga wciąż jest rozgoryczony, nie ma poczucia spełnienia, pełnej satysfakcji. Natura ludzka jest bowiem przepełniona pychą i chociaż ludzie zmierzają do doskonałości, doskonali nie są. Szewczyk wyznaje inną, własną filozofię, w której można dopatrzyć się elementów franciszkanizmu. Uważa on, że najlepszym rozwiązaniem jest realizowanie siebie, akceptowanie życia takim, jakim jest.

Sam tytuł utworu jest symboliczny. Leśmian używa zdrobnienia, by pokazać znikomość ludzkiego losu. Ceni bowiem życie, możliwości i postawę człowieka, przestrzega go jednak przed pychą.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

Czytaj dalej: Szewczyk - analiza i interpretacja

Zobacz także inne artykuły w serwisie: Bolesław Leśmian


  Dowiedz się więcej
1  Freudyzm
2  Źródło Aretuzy - Jarosław Iwaszkiewicz
3  Dusiołek - analiza i interpretacjaKomentarze
artykuł / utwór: Szewczyk - Bolesława Leśmiana    Tagi: