Pragmatyzm - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Pragmatyzm to nurt który powstał jako opozycja wobec racjonalizmu. Jego głównym myślicielem był amerykański filozof, prekursor psychologii humanistycznej i fenomenologii William James (brat pisarza Henry'ego Jamesa), ale to jego przyjaciel Charles Peirce - wielostronnie uzdolniony filozof (współtworzył semiologię, dziedziny: metodologia nauki oraz logika relacji, wprowadził mnóstwo znaczących pojęć i terminów do matematyki, chemii, psychologii, statystyki, o filozofii już nie wspominając) jako pierwszy określił jego filozofię mianem pragmatyzmu. Głównym założeniem tego poglądu był nacisk na przydatność, praktyczność prawdy. Wykorzystanie zdobytej wiedzy James uważał za ważniejsze, niż przybliżenie się do obiektywnej prawdy o badanym zjawisku.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Róża - charakterystyka
2  Ekspresjonizm
3  Co oznacza tytuł Ferdydurke?Komentarze
artykuł / utwór: Pragmatyzm    Tagi: