Fenomenologia - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Za twórcę tego nurtu uznaje się matematyka i filozofa Niemca Edmunda Husserla. Zamierzał on zbudować system filozoficzny, który dzięki metodom naukowym byłby w stanie badać istotę przedmiotów, nie bacząc na ich psychologiczne czy historyczne uwarunkowania.

Właśnie ową istotę rzeczy nazywał Husserl fenomenem. Odrzucał on psychologizm i relatywizm, skupiając się wyłącznie na fenomenach. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli fenomenologii był polski filozof Roman Ingarden. Zalecał on miedzy innymi pojmowanie dzieła literackiego jako tworu wielowarstwowego, celowo pomijając tendencje psychologistyczne.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Symboliczne znaczenie takich terminów jak „pupa”, „gęba” i „łydka”
2  Opracowanie Końca świata
3  Szewczyk - Bolesława LeśmianaKomentarze
artykuł / utwór: Fenomenologia    Tagi: