Rosja - literatura międzywojnia - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Lata międzywojenne w Rosji Radzieckiej były czasem trudnym i niebezpiecznym. Pod koniec I wojny światowej, w 1917 roku wybuchła tam rewolucja bolszewicka, której finałem było przejęcia władzy przez proletariat. Wydarzenie to miało także wpływ na literaturę. Podzieliło środowisko twórców na zwolenników i przeciwników zmian. Na przykład futurysta od lat młodzieńczych sympatyzujący z ruchem robotniczym, zbuntowany wobec mieszczańskiemu społeczeństwu Włodzimierz Majakowski wyrażał aprobatę dla ruchu rewolucyjnego, pisząc pełne pochwał socrealistyczne teksty, artykuły i manifesty utrzymane w duchu komunistycznym (150 milionów; Fałszerze; Lenin; Dobrze). Podobnie czynili między innymi:

- Aleksy Tołstoj, autor Drogi przez mękę, Czarnego złota, pisarz, dramaturg i publicysta idealizujący Stalina jako następcę Piotra Wielkiego;
- Michaił Szołochow, uhonorowany w 1965 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury za epopeję powieściową Cichy Don.
- Siergiej Jesienin, pisarz dostrzegający w rewolucji 1917 roku zwycięstwo tradycji chłopskiej i patriarchalnej utopii (szybko jednak przejrzał na oczy, nie szczędząc w późniejszych dziełach słów krytyki bolszewików).

Z kolei wszyscy, którzy nie mogli lub nie chcieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości mieli trzy wyjścia: albo pisali teksty nieprzychylne nowej władzy i wtedy zakazywano ich drukować, ginęli w obozach (utalentowany poeta Osip Mandelsztam zginął 27 grudnia 1938 w łagrze pod Władywostokiem; dokładne okoliczności jego śmierci nie są znane), przed plutonem egzekucyjnym (Nikołaj Gumilow został rozstrzelany 3 sierpnia 1921 roku w Berngardowce koło Petersburga pod zarzutem udziału w kontrrewolucyjnym spisku) lub słuch o nich ginął, albo kończyli z pisaniem (na długie lata zamilkła poetka akmeizmu opisująca rosyjski terror, prześladowana i szykanowana Anna Achmatowa czy poeta i prozaik Borys Pasternak), albo – tak jak noblista z 1933 roku Iwan Bunin, Aleksiej Riemizow, Jewgienij Zamiatin – wybierali życie na emigracji. Niektórzy, tak jak wspomniany wyżej Majakowski – początkowy piewca Lenina i rewolucji, nie mogąc znieść rzeczywistości kłamstwa, życia w państwie policyjnym – popełniali samobójstwo.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Emil Zegadłowicz - życie i twórczość
2  Charakterystyka Seweryna Baryki
3  Czechy - literatura międzywojniaKomentarze
artykuł / utwór: Rosja - literatura międzywojnia    Tagi: