Kazimiera Iłłakowiczówna - życie i twórczość - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Kazimiera Iłłakowiczówna urodziła się 6 sierpnia 1882 roku w Wilnie. Była nieślubnym dzieckiem Barbary Iłłakowiczówny i Klemensa Zana. Jeszcze jako małe dziecko straciła oboje rodziców i przeszła pod opiekę Zofii Zyberko-Buynowej. Wychowywała się na dworku ziemiańskim w Witebszczynie.

Naukę pobierała najpierw w domu, potem w Warszawie, a maturę eksternistycznie zdała w Petersburgu. Na studia wyjechała do kolegium dla cudzoziemek w Oksfordzie, lecz po zaledwie roku powróciła do Polski, na Uniwersytet Jagielloński, gdzie studiowała polonistykę i anglistykę. W 1914 roku uzyskała absolutorium.

Dwa lata pierwszej wojny światowej spędziła na froncie jako sanitariuszka w armii rosyjskiej, co przypłaciła ciężką chorobą. W 1918 roku powróciła do Polski, gdzie aż do wybuchu drugiej wojny światowej pracowała jako urzędniczka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 1926-1935 oddelegowano ją do Ministerstwa Spraw Wojskowych, gdzie pełniła funkcję osobistego sekretarza Józefa Piłsudskiego.

W okresie międzywojennym związała się z kręgiem skamandrytów. Swoje wiersze publikowała między innymi w największym ówcześnie polskim piśmie literackim „Wiadomościach Literackich”. Lata 1939-1947 spędziła w Rumunii. Po kilku latach emigracji powróciła do Polski i osiedliła się w Poznaniu.

Już jako kilkuletnia dziewczynka pisała swoje pierwsze wiersze. Publicznie zadebiutowała w 1904 roku utworem Jabłonie, który opublikował „Tygodnik Ilustrowany”. Przez niemal całe życie zaliczała się do grona najwybitniejszych postaci polskiego życia literackiego, nie tylko międzywojennego. Z jednej strony fascynował ją feminizm, a z drugiej wiara chrześcijańska, wszystkiego była ciekawa. Dlatego otaczał ją krąg przyjaciół o przeróżnych poglądach, poczynając od Juliana Tuwima, poprzez Witkacego i Marię Dąbrowską.

Iłła, jak nazywali ją najbliżsi, do dziś uważana jest za mistrzynię wiersza tonicznego, największą od czasów Jana Kasprowicza. Dzięki niesłychanej zdolności obserwacji otoczenia, a przede wszystkim jego opisu, wiersze poetki zdają się posiadać magiczną moc. Utwory Iłłakowiczówny swoim dynamizmem przypominają film, a rytmiką muzykę. Często pojawia się w nich również groteska i ironia.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  „W małym dworku” - streszczenie
2  Obraz społeczeństwa polskiego w Granicy
3  Czechy - literatura międzywojniaKomentarze
artykuł / utwór: Kazimiera Iłłakowiczówna - życie i twórczość    Tagi: