Bolesław Leśmian - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Bolesław Lesmian - życiorys

Urodził się w Warszawie w 1877 (podaje się jeszcze datę 1879). Właściwe jego nazwisko brzmiało Lesman. Rodzice Leśmiana należeli do inteligencji pochodzenia żydowskiego. W latach szkolnych przebywał w Kijowie, gdzie ukończył gimnazjum klasyczne i wydział prawa na Uniwersytecie Św. Włodzimierza. Brał czynny udział w życiu artystycznym tamtejszej Polonii, a młodość spędzona na Ukrainie nie pozostała bez echa w jego twórczości.... więcejDziewczyna Bolesława Leśmiana

Z tomu „Napój ciernisty” (1936) „Dziewczyna” to ballada o dwunastu braciach, którzy pragnęli odkryć tajemnice tego świata. Usłyszeli kiedyś dochodzący zza muru głos dziewczyny (symbolizującej tu tajemnicę życia) wołającej o pomoc. Wierzyli, że skoro
„Łka więc jest!”
– skoro słyszą jej głos, to na pewno ona istnieje. Kierowała nimi ciekawość i chęć odkrycia zagadki... więcejW malinowym chruśniaku Bolesława Leśmiana

”W malinowym chruśniaku” to cykl erotyków zamieszczonych w tomiku „Łąka” (1920). Wiersze te należą do najpiękniejszej polskiej poezji miłosnej. Poeta odwołując się do natury, przyrody, pokazuje najgłębsze doznania erotyczne kochanków, najintymniejszą sferę ich miłosnych doświadczeń. *** [W MALINOWYM CHRUŚNIAKU, PRZED CIEKAWYCH WZROKIEM] Wiersz rozpoczynający cykl „W malinowym... więcejTopielec - Bolesława Leśmiana

Wiersz rozpoczynający tom „Łąka” (1920) i cykl „W zwiewnych nurtach kostrzewy”. Topielec, przedtem wędrowiec, przebył świat wzdłuż i wszerz, ale znęcony tajemnicą istnienia zapragnął jeszcze zwiedzić go „w głąb”. Spotkał „demona zieleni” (mamy tu zabieg personifikacji), który zaprowadził go tam, gdzie człowiek przestaje być człowiekiem. Niezwykły bohater,... więcejDwoje ludzieńków - analiza i interpretacja

Wiersz z tomu „Łąka” (1820) Wiersz ten jest aluzją do pieśni ludowej, której elementy parafrazuje w swoim wierszu poeta. Fragment autentycznej pieśni podanej przez Kolberga brzmi:
„Zakochali się, zakochali się dwoje ludzieńków w sobie, a Pan Jezus wie, a Pan Jezus wie, czy na pociechę sobie. Zakochali się, zakochali się, dobę się nie widzieli jak się ujrzeli, jak się ujrzeli, oboje zachorzeli.”
Historia... więcejSzewczyk - Bolesława Leśmiana

Z tomu „Łąka” (1820) Tytułowy bohater to skromny człowiek, który szyje buty dla Boga. Wykonuje on swoją pracę nocą i czyni to z wielkim zapałem, chociaż wydawałoby się, że niewykonalne jest uszycie obuwia dla wielkiego Stwórcy. Ośmiowersowe zwrotki wiersza przerywane są refrenem, w którym zawarta jest pochwała pracy Szewczyka:
„Błogosławiony trud, Z którego twórczej mocy, Powstaje taki but Wśród...
więcejPan Błyszczyński - analiza i interpretacja

Informacje wstępne Wiersz pochodzi z tomu Niepokój cienisty, opublikowanego na trzy lata przed wybuchem II wojny światowej. Podejmuje problematykę uniwersalną, dotyczącą wielowarstwowych i wielowymiarowych relacji między ludźmi a światem natury, między zależnościami ciała i ducha, między empirią a intuicją. Porusza także istotny problem: prawa człowieka do kreacji własnego, prywatnego „ogrodu”,... więcejUrszula Kochanowska - analiza i interpretacja

Urszula Kochanowska jest przykładem bezpośredniego nawiązania do XIX Trenu Jana Kochanowskiego, zatytułowanego Sen, w którym śpiący poeta widzi we śnie swoją zmarłą matkę wraz z ukochaną Urszulką. W renesansowym utworze sytuacja liryczna nie budzi żadnych wątpliwości: matka Kochanowskiego ukazuje się mu, trzymając w objęciach swoją wnuczkę i zapewniając syna, że małej nic nie grozi, że jest szczęśliwa bardziej niż... więcejDusiołek - analiza i interpretacja

Wiadomości wstępne Utwór będący mistrzowskim nawiązaniem do tradycji ludowej, ukazał się w 1920 roku, w zbiorze Łąka. Ballada dotyczy opisu spotkania Bajdały z Dusiołkiem – fikcyjną postacią fantastyczną, którą Leśmian, wzorując się na podaniach i legendach mitologii słowiańskiej – wymyślił specjalnie na potrzeby liryku. Według tej religii Dusiołek to, jak mówi Słownik bohaterów... więcej