Tadeusz Peiper - życie i twórczość - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Tadeusz Peiper urodził się 3 maja 1891 roku w podkrakowskim Podgórzu. Jego ojciec Mark Peiper był uznanym krakowskim adwokatem. Przyszły poeta, prozaik i publicysta ukończył gimnazjum Jana Sobieskiego i w 1909 roku został przyjęty na Wydział Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od najmłodszych lat związany był z tajnymi organizacjami socjalistycznymi i niepodległościowymi. Działał między innymi w „Strzelcu”.

W 1911 roku opuścił Polskę, by studiować prawo w Berlinie. W czasie wybuchu I wojny światowej przebywał we Francji, gdzie jako obywatel austriacki został internowany. Trafił do obozu w Bordeaux. Stamtąd wyjechał do Hiszpanii. Właśnie tam spędził pierwsze lata ważnych przemian w literaturze polskiej. Peiper stał się osobą bardzo popularną w Madrycie. Pisywał między innymi do „El Sol” i „La Publicidad”. Zajmował się nie tylko literaturą, ale i polityką. Przełożył na język hiszpański Chłopów Reymonta.

W 1921 roku powrócił do Krakowa i z miejsca stał się postacią kluczową dla tamtejszej awangardy poetyckiej. W latach 1922-1923 i 1926-1927 wydawał własne czasopismo „Zwrotnica”. Z pismem początkowo współpracowali naczelni polscy futuryści, natomiast w drugim okresie współredaktorami byli, oprócz Pepipera, Julian Przyboś, Jan Brzękowski, Jalu Kurek i Adam Ważyk. Pismo to było naczelnym organem awangardy krakowskiej, na łamach którego ukazywały się regularnie manifesty programowe ugrupowania.

Rok 1924 przyniósł dwie ważne publikacje w dorobku Peipera. Wówczas ukazały się tomiki jego poezji zatytułowane A i Żywe linie. Pierwszy z nich składa się z rekonstrukcji wczesnych wierszy skradzionych poecie podczas pobytu w Paryżu i Wiedniu. Rok później ukazał się jego traktat o poezji zatytułowany Nowe usta, a także dramat Szósta! Szósta! Kolejnymi w dorobku poety były: tomik Raz z 1929 roku, zbiór artykułów Tędy z 1930 roku, skonfiskowany przez cenzurę poemat Na przykład z 1931 roku, dramat Skoro go nie ma z 1933 roku oraz powieść Ma lat 22 z 1936 roku. Jednak najbardziej znany był ze swoich artykułów-manifestów o poezji. Po wybuchu drugiej wojny światowej ewakuował się do Lwowa. Tam współpracował ze Związkiem Patriotów Polskich i Aleksandrem Watem. W 1940 roku został aresztowany przez NKWD i na trzy lata trafił do obozu w głębi Rosji. W 1943 roku po zwolnieniu z aresztu został wybrany na członka zarządu głównego Związku Patriotów Polskich.


strona:   - 1 -  - 2 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Sanatorium pod klepsydrą streszczenie
2  Obraz Moskwy i jego mieszkańców w Mistrzu i Małgorzacie
3  bibliografiaKomentarze: Tadeusz Peiper - życie i twórczość

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: