Nazwa epoki
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Inaczej niż w przypadku innych epok nazwa dwudziestolecie międzywojenne bezpośrednio wynika z granic czasowych wyznaczających ten okres w dziejach literatury. Termin „dwudziestolecie międzywojenne” można stosować naprzemiennie z terminem „międzywojnie”.

Jak zauważa Jolanta Kulikowska, epoka ta cechuje się pewną specyfiką, która zmusza badaczy kultury do przyjęcia innej perspektywy:
Byłoby błędem mierzyć dorobek tego okresu miarami Młodej Polski i modernistów. Nie można też odrębność tej epoki nazywać słowem odpowiadającym szeregowi: „romantyzm”, „pozytywizm”, „Młoda Polska”. Brak tu wspólnej tendencji w upodobaniach stylowych, w wyborze idei i wartości czy w doborze konwencji człowieka.Notice: Undefined variable: dane_x in /home/graffika/domains/klp.pl/public_html/klptest.php on line 757

  Dowiedz się więcej
1  Kazimierz Wierzyński - życiorys
2  Przedśpiew Leopolda Staffa
3  Proces dojrzewania ideowego Cezarego BarykiKomentarze
artykuł / utwór: Nazwa epoki


    Tagi: